Πληροφορίες

Το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ) ήταν δημόσια σχολή τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1968 και καταργήθηκε το 2007, όταν και ενσωματώθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).