Λεύκωμα

Item set

Items

Advanced search
  • Λεύκωμα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού

    Το Λεύκωμα αυτό αποσκοπεί ά σε μια γενικής φύσεως αθλητική ενημέρωση, ΄β την προβολή μερικών απο τα επιτεύγματα του κυπριακού αθλητισμού , ΄γ την ηθική αντάμειψη των επίλεκτων αθλητών που αναφέρονται σε αυτό και ΄δ την παρακίνηση του λαού και ιδιαίτερα των νέων, για συνέχιση της αθλητικής παράδοσης του τόπου.