Ιστορικό ΚΟΑ

Η Κύπρος έχει να επιδείξει μια μακρόχρονη αθλητική ιστορία με την παρουσία Κυπρίων αθλητών στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γραπτά μνημεία αποδεικνύουν αυτή τη σχέση με την Ολυμπία.

Με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, η Κύπρος κάτω από τα χρώματα της Ελλάδας έδωσε έντονα το παρών της με συμμετοχή Κυπρίων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1969 ιδρύθηκε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, κάτω από συγκεκριμένο Νόμο, τον περί ΚΟΑ Νόμο. Ο ΚΟΑ είναι Ημικρατικός Οργανισμός και ορίζεται σύμφωνα με τους περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμους του 1969 έως 1996 ως η Ανώτατη Αρχή στο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον εξωσχολικό αθλητισμό. Βασικοί σκοποί είναι η ανάπτυξη του εξωσχολικού αθλητισμού, ο συντονισμός της αθλητικής ζωής του τόπου μας, η καλλιέργεια του Ολυμπιακού ιδεώδους και η προβολή της Κύπρου στον Διεθνή αθλητικό χώρο. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επτά μέλη. Υπηρεσιακός προϊστάμενος του Οργανισμού είναι ο Γενικός Διευθυντής. Λειτουργικά ο ΚΟΑ καθορίζει τέσσερις βασικές Υπηρεσίες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο τομείς και δύο κλάδους:

1. Τομέας Αθλητισμού
2. Τομέας Αθλητικών χώρων
3. Κλάδος Οικονομικής Διαχείρισης
4. Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού

< Previous page Next page >