Πληροφορίες

H Συλλογή Ανδρέα Κουκίδη αποτελείται από 40 κεφάλαια βιβλίων τα οποία μετά από την κατάλληλη επεξεργασία και τεκμηρίωση έχουν καταχωρηθεί στην ψηφιακή πύλη πολιτιστικής κληρονομιάς Αθηνά . Η τεκμηρίωση του υλικού έγινε με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και για την περιγραφή των μεταδεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο Dublin Core. Η συλλογή περιλαμβάνει κεφάλαια από τα βιβλία:

Next page >