Αθηνά

Sites

Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

The Centre of Natural and Cultural Heritage (CNCH) is a research and educational institution. It celebrated its 10th anniversary on the 14th of December 2000 and its 20th anniversary on the 11th of December 2010 and completes in 2021 its 31st anniversary.

Ψηφιακές Συλλογές Βιβλιοθήκης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Αθηνά είναι ένα αποθετήριο πολιτιστικού περιεχομένου όπου συγκεντρώνει τις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Go to the Admin dashboard to start working with Αθηνά.