Φωτογραφίες από τα Λιμάνια της Κύπρου

Τίτλος
Φωτογραφίες από τα Λιμάνια της Κύπρου
Περιγραφή
Η συλλογή φωτογραφίες από Λιμάνια της Κύπρου περιλαμβάνει φωτογραφίες που πάρθηκαν κατά την κατασκευή του λιμανιού της Αμμοχώστου την περίοδο 1571-1933. Το λιμάνι της Αμμοχώστου είναι από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια που διαθέτει η Κύπρος και το μοναδικό που είναι κλειστό, εξυπηρετούσε το εμπόριο της Κύπρου από αρχαιοτάτων χρόνων και στο οποίο ο άνθρωπος επενέβη για πρώτη φορά στις αρχές του εικοστού αιώνα επί Αγγλοκρατίας με την δημιουργία πέτρινων κρηπιδωμάτων.
Η τεκμηρίωση έγινε σε συνεργασία με το Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και Κέντρο Μελετών.
Συνεισφέρων
Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και Κέντρο Μελετών

Αντικείμενα

Προχωρημένη αναζήτηση