Πληροφορίες

Η Αθηνά είναι  ένα αποθετήριο πολιτιστικού περιεχομένου όπου συγκεντρώνει τις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.