Είσοδος στο χώρο όπου φυλάγονταν οι τσιμεντόλιθοι, 30 Σεπτεμβρίου 1903