Ο βυθοκόρος "Famagusta" αγκυροβολημένος σε προετοιμασία για εργασίες, 30 Σεπτεμβρίου 1903