Εκφόρτωση τσιμέντου σε ξύλινα βαρέλια από Α/Π Αvoca, 30 Σεπτεμβρίου 1903