Ο γερανός "Γολιάθ" ξεφορτώνει τσιμεντόλιθους, 3 Οκτωβρίου 1903