Λιμάνι Αμμοχώστου, Άποψη από το βόρειο άνοιγμα του τείχους, 5 Αυγούστου 1903