Άποψη του κεντρικού ανοίγματος των τειχών, 5 Αυγούστου 1903