Σκάλα προσέγγισης βάρκας στο λατομείο, 10 Αυγούστου 1903