Έναρξη της σιδερένιας προβλήτας, 30 Σεπτεμβρίου 1905