Τοποθέτηση του πρώτου τσιμεντόλιθου της νέας αποβάθρας, 17 Σεπτεμβρίου 1903