Οι εργατικές κατασκευές από τη θάλασσα, 18 Φεβρουαρίου 1904