Οι εργασίες από τη στεριά ή από βόρεια, εσωτερικό των οχειρωματικών τειχών, 18 Φεβρουαρίου 1904