Ο βυθοκόρος προτού αρχίσει την εκβάθυνση του ανατολικού μόλου, εικόνα από τη θάλασα