Σπογγαλιείς που ξεπλένουν τα σφουγάρια που αλίευσαν από την περιοχή μεταξύ των ακρωτηρίων Γκρέκο και Αποστόλου Ανδρέα