Η αποστολή Αμερικάνικων στρατευμάτων εις Βιετνάμ συνεχίζεται