Ο Εκτοξευθείς υπό των οινοβιομηχανών μας Κυπριακός Πύραβλος, κατέπεσε συντριβής υπό του αντιπυραύλου «Αραούζος»