Η απεργία εις το ΡΙΚ- το Μαντείον των Δελφών και η... Πυθεία