Ο παραδοσιακός χορός στο χωριό Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου