Ο παραδοσιακός χορός χθες και σήμερα σε τέσσερα χωριά της επαρχίας Λευκωσίας: Πέρα Ορεινής, Τσέρι, Κλήρου, Παλαιχώρι